Udbredelse af digital infrastruktur i kommunerne

vimento - historie billede - no logo

Digital infrastruktur er et vigtigt rammevilkår for både bosætning og erhverv i kommunerne. Derfor er det vigtigt at der er en godt og konstruktivt samspil med teleselskaberne.​

I Vimento har vi erfaring med at hjælpe kommunerne med at udnytte de muligheder de har for at selv at være med til at skabe vejen for en god dækning. ​

Det kan eksempelvis være i form af interaktiv kortlægning af både mobile og faste forbindelser, samt hjælp til etablering af passiv infrastruktur som tomme rør og telemaster.