GEOgraphic Location Aware Business
Support System as a Service

Eller bare kaldet GEOLABS3

Hvad er det?

Mobiloperatører bruger avancerede computermodeller (Atoll) til at beregne mobildækning og kapacitet. Disse data bliver brugt til at optimere og udbygge mobilnettet yderligere. Samtidig er der også en forpligtigelse til at levere dækningsdataene til energistyrelsen.

Hos Vimento har vi bygget et system der automatisk sammenkobler disse dækningsdata med adskillige andre datakilder. Eksempler på disse er adressedata, CVR virksomhedsdata, operatørens egne data. Det er kun fantasien der sætter grænser.

Når dataene automatisk er hentet, valideret og sammenkoblet, bliver de præsenteret i et interaktivt dashboard, med mulighed for at lave filtrerede udtræk af leads til brug i B2B og B2C salg, som ét af brugsscenarierne.

Nogle af fordelene ved konceptet for GEOLABS3 er:

 • Dækningsdata tilgængelige for alle i organisationen
 • Samkørsel af mange forskellige datakilder der fordrer nyt informationsniveau
 • Integration med data om eksisterende teknologier – fiber, coax, xDSL, mobildata
 • Automatiske opdateringer når der foreligger nye datasæt
 • Databaseret vidensoverførsel på tværs af afdelinger
 • Et team med højt videns- og kompetenceniveau fordelt på få ressourcer
 • Skræddersyede interaktive brugerflader for hver use case
 • Adgang til en unik vidensbank om telemarkedet – teknologier, marked, aktører, datakilder og brug af data

Hvad indeholder det?

Vi kalder det et strategisk informationssystem, der overordnet består af en back-end og en eller flere front-ends. I back-enden foregår der en løbende automatisk opsamling af alle de datakilder der er relevante for en front-end. Når back-end har samlet data, opbevares de, eller bliver processeret yderligere med maskinlæring eller kunstig intelligens for at udvide informationsniveauet af data mest muligt. En front-end er det sted de bearbejdende data præsenteres og udvælges efter forskellige kriterier.

Hvad kan det bruges til?

Forestil dig at den salgsansvarlige for erhvervskunder har mulighed for at vælge top 100 bedste potentielle  nye kunder inden for et afgrænset område. Ganske simpelt ved at anvende dækningsdata i kombination med geografiske virksomhedsdata og data om eksisterende bredbåndsteknologier.

Den samme mulighed for at lave kvalificerede lead-lister er muligt på privatkundesiden.

Derudover giver GEOLABS3 mulighed for en lang række fordele i andre dele af organisationen som eksempelvis:

 • øge lukkerate/ordreværdi med med udvælgelse af de mest købemodne nye kunder
 • mulighed for at kommunikere ny eller kommende dækning i PR og marketing sammenhæng
 • at skabe en nem of fælles forståelse af dækningen i hele organisationen
 • en mulighed for at få et kommercielt beslutningsgrundlag i form af virksomheder og andre kundegrupper der kan give hurtig ROI af kommende investeringer i netværket

Kontaktinformation:

Michael Brogaard Jensen