Om Vimento

Vimento – Stort Drive

Vimento vil være med til at skabe den bedste telekommunikationsdækning Danmark kan få, ved at effektivisere og skabe vækst i telekommunikations virksomheder uden besvær.

Vores Historie

”Vimento” er en kombination af det danske og det spanske ord for viden. Det ligger der selvfølgelig en symbolsk værdi i, eftersom grundlæggerne repræsenterer de to nationaliteter. Men højt specialiseret viden er også fundamentet i de ydelser vi leverer til vores kunder.

Vores profil er stærkt præget af vores tidligere engagementer i forsknings- og udviklingsmiljøer både i og uden for Danmark. Det mærker vores kunder ved at vi betragter alle projekter som udviklingsprojekter med mulighed for at løfte løsninger til nye højder.

Vi er særligt stærke inden for domænet af tele- og bredbånd og har tidligere erfaringer med adskillige datadrevne projekter sammen med både fiber- og mobilselskaber, kommuner og regioner. Men vi kommer også til at beskæftige os med andre områder i fremtiden herunder energi og forsyning.

Fælles for alle vores datadrevne projekter er vores tilgang til at bygge informationssystemer, der automatiserer og optimerer eksisterende eller nye processer, så vores kunder i høj grad kan være selvkørende når vi er færdige.

Vores værdier

I Vimento har vi en særlig plads til studerende og nyuddannede. Vi opsøger derfor konstant samarbejdsmuligheder med vidensinstitutioner og vores lokale jobcenter. Det resulterer helt konkret i semesterprojekter på blandt andet AAU og UCN samt ekstern undervisning. Herudover har vi ofte en nyuddannet i praktik. For os er det helt nødvendigt for at være synlige for kommende talenter, og samtidig giver vi noget tilbage ved at tilbyde engagerede mentor-forløb hos os.

Aalborg Universitet / AAU
UCN

True Grid

Under vores logo står der ”True Grid”. Det er ikke tit vi bliver spurgt om betydningen heraf. Måske fordi vi beskæftiger os så meget med telebranchen og at “Grid jo også betyder netværk, hvilket er helt bevidst.

Men i dette tilfælde er “Grid” også afledt af ordet “Grit” hvori der ligger en filosofi, udarbejdet af den amerikanske psykolog Angela Duckworth, om at succes ikke kommer gennem talent alene, men med et mix af egenskaber som: Mod, samvittighedsfuldhed, ukuelighed, vedholdenhed over lang tid samt en brændende passion for det man laver.

Vi føler os bestemt ikke talentløse, men uden “True Grit, er vi sikre på at vi ikke ville være nået så langt, eller have de langvarige relationer med os, som det er tilfældet i dag. Det må gerne være en helt tydelig del af vores identitet.

Medarbejdere

Medarbejderne hos Vimento er, hvad der holder os i gang

Michael (CEO)

Michael Brogaard Jensen

Co-founder & CEO

Senior Telecom Projektleder med mere end 15 års erfaring i at arbejde strategisk med tele, IT og data.
Hovedfokus har været brugen af data i telebranchen- eksempelvis ved store fiberudrulnings-projekter, kortlægning af digital infrastruktur, måling af mobildækning og kommercielle business support systemer.
Har gennem de sidste 15 år arbejdet med tætte kunderelationer - ofte i krydsfelter mellem udvikling og anvendt forskning i både offentlige politisk styrede organisationer samt i det private.
Med en kombination af bred teknisk forståelse, analytisk tæft, og gode evner til at formidle, har han formået at højne kompetencer, skabe kundetilfredshed og ændre forretningsgange ved hjælp af nye teknologiske muligheder.
"Jeg er kendt for mit dybe kendskab til branchens aktører, og mine analytiske evner til at gennemskue og formidle mange emner der vedrører markedet".

Michael bidrager til teamet med:

 • Bred erfaring med projektledelse: Planlægning, overvågning, eksekvering og budgettering.
 • Dyb forståelse af tværgående domæne- og datastyringsudfordringer i store teleorganisationer.
 • Anderkendelse som ekspert og analytiker af telemarkedet i Danmark.
 • Stort fokus på gode kunderelationer og netværk.
 • Koordinering af bade nationale og EU-projekter.
 • Stærk forståelig kommunikation af komplekse og tekniske emner.

Jose (Head of R&D)

José Gutiérrez

Co-founder & Head of R&D

Jose har en stærk teknisk baggrund har haft ansvaret for design, udvikling, implementering og automatisering af informationssystemer i telebranchen i 15 år. Han har også koordineret og deltaget i innovationsprojekter med fokus på anvendelsen af Geografisk Informations Systemer (GIS) og dataanalyser til optimering af processer inden for store it- og televirksomheder. Han er i kontakt med de nyeste avancerede teknologier og løsninger i rollen som ekstern Associate Profession ved Aalborg Universitet. Derudover har han en ph.d. i trådløs kommunikation.

Jose bidrager til teamet med:

 • Stor erfaring med implementering af datadrevne IT-løsninger til kunder.
 • Dyb forståelse af udfordringer og muligheder ved design af skræddersyede komplekse informationssystemer.
 • Evnen til at automatisere og optimere allerede eksisterende dataprocesser og -systemer.
 • En stærk it-systembaggrund ved at have arbejdet med et stort spektrum af datakilder og typer, databehandlings- og analysemetoder, datasystemer / platforme fra forskellige leverandører og teknologier.
 • En indsigt i strategiske innovationsprocesser inden for IT og telekommunikation.