GIS SERVER

Projekt beskrivelse:

Vimento & unavngiven virksomhed indgår kontrakt om udviklingen af en GIS-server til pågældende kunde.
Formålet med GIS Serveren er, at den skal gøre det muligt at synkronisere projekter på tværs af kundens organisation for optimeret dataflow.

I aftalen indgår pris for udvikling af GIS Server, test af produktet, herunder fejlretning, og tilpasning efter kundens ønske. Derudover forpligter Vimento sig til at varetage vedligehold af GIS Serveren i 12 måneder efter levering af produktet til kunden.

Data krav:

 • Server – Linux el. Windows setup
 • Vimento dataudtræk
  • Bygning & Bolig registret
  • Persondata registeret
  • Bredbåndspuljen 2021
  • Internet-Hastigheder tilgængelige
 • Kundens dataudtræk

Ydermere benytter kunden QGIS, hvorfor det er nødvendigt at GIS serveren er kompatibel hermed.

Udførsel:

Kunden tilsendte interne datakilder til Vimento, som herefter behandlede disse og integrerede dem i GIS Serveren.

Efter overlevering af brugere til kunden, startede en testperiode, hvori kunden havde mulighed for at komme med ønskede rettelser og tilpasninger til GIS Serveren.

Løbende har Vimento været i tæt dialog med kunden, og lyttet til dennes ønsker. Dertil har Vimento løbende foreslået kunden strategisk dataoptimering, der hvor dette kunne have relevans.

GIS kortudsnit