DATA LEADS

Projekt beskrivelse:

Vimento & unavngiven virksomhed indgår aftale om udviklingen af multifunktionalt system til generering af data & salgslister.

System krav:

 • Automatisk beregning af afstand fra gade til dør ved samtlige husstande.
 • Automatisk generering af liste over personer og dataafstande filtreret på fx brancetype, tele-tilgængelighed, m.m.
 • Mulighed for export af data til .csv & xlsx format til integration i kundens eget system.

Datakrav:

 • Vimento
  • Bygning & Bolig registret
  • Persondata registeret
  • TjekDitNet
  • og mange flere…

Udførsel:

Grundet systemets og dataudtrækkenes kompleksitet, var det nødvendigt at oparbejde en database og databasestruktur, hvor alle data blev vasket i indsættelsesprocessen, så ingen unødvendige dupletter af data blev efterladt i systemet. Derudover skulle der udarbejdes algoritmer, som kunne bedømme afstand mellem gade og husstandsdør uanset lokalitet eller personopslag.

Da kunden var bekendt med POWERBI, valgte Vimento i samarbejde med kunden at præsentere de behandlede serverdata heri. Derved skulle kunden ikke sættes ind i et nyt system for at kunne tilgå dataen, men kunne tilgå dataen med øjeblikkelig virkning.

 

Præsentation af produkt i PowerBI kan ses nedenfor 

Komputer ikon med google analytics

Skriv kommentar