Sådan arbejder vi

Data identifikation & analyse.

Indgåes en ny samarbejdsaftale med en kunde, er første skridt at identificere dataflowet der allerede er tilgængeligt i virksomheden, og hvad ønske kunden har for datatilgængelighed. Dernæst påbegyndes en analyse af eksisterende datakilder kunden allerede har adgang til gennem deres nuværende systemer. Dernæst påbegyndes idenfikation af datakilder som kan optimeres eller som kunden kunne have gavn af at få adgang til informationer fra. Dette er både gældende for de datakilder kunden selv måtte have adgang til og allerede benytter, samt data kunden selv genererer men ikke udnytter i tilstrækkelig grad, såvel som eksterne datakilder som kunne udgøre en væsentlig værdi for kunden, såfremt den blev integreret i deres nuværende dataflow.

Når strukturen for ønsket dataflow i kundens virksomhed er etableret, opsøges de relevante informationskilder til datagenerering.
Eksempler på dette kunne inkludere

  • Persondataregistret
  • CVR Registret
  • BBR
  • Miljø og klimaoplysninger
  • Netværksoplysninger
  • med mere…

Vimento er eksperter til at analysere dataflow, og berige virksomheder med data. Vi venter bare på at kunne hjælpe jer!

,,Work smarter – not harder. Let us do the hard work!”

Antenne ikon
database ikon

Data arkitektur og behandling

Næste skridt i processen er etableringen af det strategiske informationssystem, hvori dataen er ‘vasket’ for unødvendige dupletter for optimal hastighed, og sammenkørt for at opnå det ultimative dataflow.

Her sker der løbende en automatisk opsamling af alle tilgængelige datakilder, hvor dataen bliver hentet ned efter aftalt interval med kunden, opbevares og løbende processeret med kunstig intelligens og maskinlæring, for at udvide informationsniveauet.

Præsentation og levering

Når database arkitekturen er etableret, og alle ønskede data er hentet, behandlet, og indsat i databasen, igangsættes tredje del af samarbejdsprocessen mellem kunden og Vimento – Præsentation og Levering.
Det er her værdien af databehandlingen virkelig kommer til udtryk, og kunden får adgang til det nye berigede datasæt til brug i dennes daglige virke.

Eksempler:

  • Forestil dig at den salgsansvarlige for erhvervskunder har mulighed for at vælge top 100 bedste potentielle  nye kunder inden for et afgrænset område. Ganske simpelt ved at anvende dækningsdata i kombination med geografiske virksomhedsdata og data om eksisterende bredbåndsteknologier.
  • Forestil dig en forsikringsagent skal kontakte og sælge for forsikringer, men vedkommende ved intet om kunderne de ringer til, hvilken bil de har , deres kredibilitet, hvor de bor og hvilken risiko der er for oversvømmelse og skade i område

Det er blot nogle af de mange muligheder der er ved at kombinere de allerede tilgængelige data på nye måder.

Derefter præsenteres dataen for kunden i et aftalt format.

Det er Vimentos erfaring de fleste kunder ønsker dataen leveret præsenteret i Power BI fordi de allerede er bekendte med værktøjet, eller direkte som xlsx for import i deres egne systemer.

Statistik ikon