Skræddersyet data

SKRÆDDERSYET DATA

Komputer ikon med google analytics

Vi kan enten berige dine data med yderligere datakilder og informationer. Eller vi kan sammensætte et helt nyt datasæt, som er unikt og designet til at understøtte din forretning.
Lad dine ønsker udfordre vores evner og viden om at finde lige netop den information, du har brug for.
Efter dialog med dig og en forståelse af behovet for data og indsigt i din forretning, sammensætter vi det helt rigtige datasæt til dig. Enten som en engangslevering, eller med en aftale om hyppige opdateringer.
Et fladt datasæt starter ved en pris på 10.000 kr., men afhænger af hvor stort datasættet er, og hvor mange forskellige kilder, der indgår for at lave det.

SÅDAN ARBEJDER VI MED SKRÆDDERSYET DATA

STEP 1
Sammen med dig laver vi en liste over indsigt, du har behov for. Dernæst finder vi frem til de rigtige datakilder.
geodatastyrelsen-logo
bbr-logo
STEP 2
Datakilderne sammensættes, og din ønskede indsigt kommer “til syne”.
search-grid-database
STEP 3
Vi sørger for at du får den rette viden i én overskuelig fil.
excel-logo

GIS

mysql-logo

UDVALGTE CASES

Beregning af grunddatasæt

En kunde havde behov for at kende afstanden fra husmuren på en bygning ud til et punkt på fortovet udenfor bygningen.

Denne opgave krævede inddragelse af adskillige kilder, som inkluderede matrikler, adressepunkter, OpenStreetMaps, bygninger og vejmidter.

Datasættet fandtes altså ikke i forvejen, og måtte beregnes ved hjælp af geospatiale databaser.

Et sådan datasæt kan bruges til at beregne stikledningslængder på alle typer fysisk infrastruktur til boliger.

Opdatering af adresser på en GIS server

Vi yder også hyppige opdateringer af datasæt. Vi har flere kunder, som har behov for at få opdateret Danmarks ca. 3.8 mio. adresser én gang om måneden. Samtidig beriger vi adresserne  med øvrige datakilder. Adresserne kan gøres tilgængelige på en GIS-server, eller i en lokal database, som vi også forestår driften og vedligeholdelsen af.

Datasæt som indeholder relevante leads til din B2B forretning

Der findes rigtig mange informationer i offentlige datasæt, som kan give dig viden og indsigt i det marked, du beskæftiger dig med.

For en tømrer der ville udvide hans forretning med serviceaftaler til bygninger fandt vi frem til følgende informationer:

 • Alle bygninger eget af et CVR-nummer
 • Anvendelsen af bygningen
  • erhverv
  • privat bolig
  • offentlig bygning
 • Opførelsesårstal og tilbygningsårstal
 • Materialerne bygningen består af
 • Hvem der ejer bygninger
 • Hvilke virksomheder, der evt. har adresser i bygningen
 • samt meget mere.

Det gjorde tømmeren i stand til at udvælge de mest sandsynlige bygningsejere og deres bygninger, der kunne have behov for en serviceaftale på deres bygninger.