SPARTA

ET VIMENTO PRODUKT

SPARTA står for “Standarized Platform to Access bRoadband daTA”.

Det er en cloud baseret platform for ISPer (Internet Service Provider) der giver adgang og mulighed for at visualisere data fra NIOer (Network Infrastructure Owner) der understøtter jeres salgs aktiviteter og beslutnings processer.

Sådan kan der skabes endnu bedre synergier mellem de åbne fibernet og den nye konkurrence

Vi har verdens bedste digitale infrastruktur i Danmark. Både på mobilsiden og på faste bredbåndsforbindelser. I de sidste mange år har der været en særlig høj investering i fiberudrulning, og det vil fortsætte i årene fremover. I dag har næsten 2,5 mio. danske adresser adgang til en fiber, men ifølge nøgletal fra energistyrelsen, er kun ca. en tredjedel af disse aktive forbindelser.

Mange, der bor i områder med adgang til fiber, er måske ikke bevidste herom, men der er selvfølgelig også andre årsager til den umiddelbart lave udnyttelse. Derfor er det rigtig positivt, at fiberselskaberne nu i stigende takt åbner op, for at andre serviceudbydere kan sælge tjenester på deres net. Det vil skabe konkurrence, og i sidste ende mere trafik (kunder) til at udnytte de digitale muligheder, og selvfølgelig også til at tilbagebetale og forrente de mange investeringer. Det er med andre ord WIN-WIN.

Det er nu, der er mulighed for at frigøre det potentiale, der for de mange nye tjenesteudbydere ligger derude og venter. Men det kræver formentlig nye måder at tænke salg og markedsføring på. Det kræver en datadrevet tilgang, der giver viden om HVOR det uudnyttede potentiale ligger og HVILKE behov der kan være repræsenteret der.

Her er udfordringen at markedet, trods et lille land, er fragmenteret da fiberudrulningen i høj grad er foretaget af lokale energiselskaber, men ikke begrænset hertil. Energistyrelsen har hjulpet, med at stille tjekditnet data til rådighed, som giver begrænset indsigt, men skal der virkelig markedsindsigt til, skal mange forskellige datakilder kombineres og valideres. Der skal etableres et samlet standardiseret datasæt på tværs af alle lokale udbydere i Danmark. Et sådan findes ikke i dag.

Vimento har med opbakning fra Innovationsfonden startet et nyt projekt fra 1. april i 2021 under akronymet SPARTA. SPARTA er en forkortelse for ” Standarized Platform to Access bRoadband data”. Målet er at skabe en standardiseret datakilde, på baggrund af mange forskellige. Den skal have en meget høj grad af tilgængelighed, validitet og homogenitet, for kunne forbindes nemt med de dele af udbydernes organisationer, der har fået til opgave at forløse potentialet for fiberbredbånd.

Hvordan har vi tænkt os at gøre det? Ambitionen er stor, og ligeså er udfordringerne. De tekniske har vi styr på, men for at lave en effektiv platform, der skaber de rigtige synergier mellem infrastrukturejere og tjenesteudbydere, har vi brug for at samarbejde en del af det allerede gode samarbejde, der er etableret mellem udbydere og infrastrukturejere. Det samarbejde vil vi i de kommende måneder række ud efter. Forventningerne er gode, for vi har selvfølgelig allerede været rundt og talt med gode folk i branchen, der allerede på forhånd har hilst idéen velkommen.

Så er du en tjenesteudbyder, der hylder de nye konkurrence muligheder, eller en fiberejer, der syntes det lyder godt, med et initiativ der har til formål at aktivere flere dele af dit fibernet, og ikke allerede har hørt fra hos. Så tøv endelig ikke med at tage kontakt hvis dette har vækket din interesse.