Location Intelligence til forretningsunderstøttelse

GIS ikon

Vi har en særlig dyb kompetence i forhold til at arbejde med geografiske data i telebranchen. I tidligere projekter har vi brugt geo-data til at beskrive en dækning eller til planlægningsbrug for udrulning af digital infrastruktur. Men som noget nyt har vi bragt disse dækningsdata i spil på en helt ny måde, der også gavner den kommercielle forretning på tværs af vertikaler i telebranchen. ​

Konceptet har vi kaldt GEO-LABS3 (Geographical Location Aware Business Support as a Service) og understøtter en proaktiv salgs- og markedsføringsstrategi. Konceptet er i øvrigt af Innovationsfonden blevet anerkendt som værende både nyskabende og innovativ.​

GEO-LABS3 har desuden et stort potentiale for at skabe væsentlige besparelser i forskellige forretningsgange for flere af telebranchens forskellige aktører. ​

Konceptet henvender sig til både mobil- og bredbåndsselskaber.